Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΜΑΝΩΛΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:09)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
6 06:44 06:54
7 07:59 07:54
8 08:49
9 09:09 09:49
10 10:44
11 11:59 11:09
12 12:14
13 13:14 13:19
14 14:34 14:24
15 15:54 15:29
16 16:49
17 17:34 17:49
18 18:59 18:49