Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΚΑΜΠΟΥΡΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:10)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
6 06:45 06:55
7 07:55
8 08:10 08:50
9 09:35 09:50
10 10:50
11 11:10
12 12:05 12:15
13 13:20 13:20
14 14:35 14:25
15 15:50 15:30
16 16:50
17 17:25 17:50
18 18:40 18:50