Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΚΑΜΠΟΥΡΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:10)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
6 06:45 06:55
7 07:55
8 08:00 08:50
9 09:10 09:50
10 10:45
11 11:10
12 12:00 12:15
13 13:15 13:20
14 14:35 14:25
15 15:55 15:30
16 16:50
17 17:35 17:50
18 18:50
19 19:00