Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΒΟΥΤΖΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:49)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:24 07:34
8 08:49 08:34
9 09:29
10 10:14 10:29
11 11:29 11:49
12 12:44 12:54
13 13:59 13:59
14
15 15:14 15:04
16 16:29 16:09
17 17:29
18 18:04 18:29
19 19:19 19:29