Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:53)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:28 07:38
8 08:53 08:38
9 09:33
10 10:18 10:33
11 11:33 11:53
12 12:48 12:58
13
14 14:03 14:03
15 15:18 15:08
16 16:33 16:13
17 17:33
18 18:08 18:33
19 19:23 19:33