Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:53)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:28 07:38
8 08:43 08:38
9 09:53 09:33
10 10:33
11 11:28 11:53
12 12:43 12:58
13 13:58
14 14:03
15 15:18 15:08
16 16:38 16:13
17 17:33
18 18:18 18:33
19 19:43 19:33