Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:02)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
6 06:37 06:47
7 07:52 07:47
8 08:42
9 09:02 09:42
10 10:37
11 11:52 11:02
12 12:07
13 13:07 13:12
14 14:27 14:17
15 15:47 15:22
16 16:42
17 17:27 17:42
18 18:52 18:42