Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΒΟΥΤΖΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:09)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
6 06:44 06:54
7 07:54
8 08:09 08:49
9 09:34 09:49
10 10:49
11 11:09
12 12:04 12:14
13 13:19 13:19
14 14:34 14:24
15 15:49 15:29
16 16:49
17 17:24 17:49
18 18:39 18:49