Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:55)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:30 07:40
8 08:55 08:40
9 09:35
10 10:20 10:35
11 11:35 11:55
12 12:50
13 13:00
14 14:05 14:05
15 15:20 15:10
16 16:35 16:15
17 17:35
18 18:10 18:35
19 19:25 19:35