Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 01:10)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:45 07:55
8 08:55
9 09:00 09:50
10 10:10 10:50
11 11:45
12 12:10
13 13:00 13:15
14 14:15 14:20
15 15:35 15:25
16 16:55 16:30
17 17:50
18 18:35 18:50
19 19:50
20 20:00