Πρόγραμμα Στάσης

204Β ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 01:10)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
7 07:45 07:55
8 08:55
9 09:10 09:50
10 10:35 10:50
11 11:50
12 12:10
13 13:05 13:15
14 14:20 14:20
15 15:35 15:25
16 16:50 16:30
17 17:50
18 18:25 18:50
19 19:40 19:50