Πρόγραμμα Στάσης

221 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:32)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
6 06:071
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ.