Πρόγραμμα Στάσης

221 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
ΝΟΣΟΚ. ΣΥΓΓΡΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:13)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
5 05:481
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ.