Πρόγραμμα Στάσης

221 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
1η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:40)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
6 06:151
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ.