Πρόγραμμα Στάσης

221 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
2η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:42)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
6 06:171
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ.