Πρόγραμμα Στάσης

250 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ)
1η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:08)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:281 07:481
8 08:131
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΣ 060759 ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΗ