Πρόγραμμα Στάσης

250 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ)
4η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:22)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:421 07:571
8 08:071 08:271 08:421 08:561
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΣ 060759 ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΗ