Πρόγραμμα Στάσης

250 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ)
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:20)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:401 07:551
8 08:051 08:251 08:401 08:541
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΣ 060759 ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΗ