Πρόγραμμα Στάσης

250 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ)
2η ΣΧΟΛΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:09)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:291 07:441 07:541
8 08:141 08:291 08:431
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΣ 060759 ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΗ