Πρόγραμμα Στάσης

250 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ)
ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:07)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:271 07:421 07:521
8 08:121 08:271 08:411
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΣ 060759 ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΗ