Πρόγραμμα Στάσης

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ [ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ]
5η ΔΩΡΙΕΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:46)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:26
9
10
11
12
13
14 14:21
15
16 16:26