Πρόγραμμα Στάσης

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ [ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ]
6η ΔΩΡΙΕΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:48)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:28
9
10
11
12
13
14 14:23
15
16 16:28