Πρόγραμμα Στάσης

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ [ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ]
2η ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:36)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:16
9
10
11
12
13
14 14:11
15
16 16:16