Πρόγραμμα Στάσης

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ [ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ]
12η ΑΝΘΟΥΣΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:26)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:06
9
10
11
12
13
14 14:01
15
16 16:06