Πρόγραμμα Στάσης

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΙ]
ΚΕΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:03)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:13 07:43
8
9
10
11
12
13 13:38
14
15 15:43