Πρόγραμμα Στάσης

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΙ]
ΚΕΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:25)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
9 09:05
10
11
12
13
14
15 15:00
16
17 17:05