Πρόγραμμα Στάσης

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΙ]
ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 01:27)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
9 09:07
10
11
12
13
14
15 15:02
16
17 17:07