Πρόγραμμα Στάσης

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΙ]
ΓΕΦΥΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 01:18)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:28 08:58
9
10
11
12
13
14 14:53
15
16 16:58