Πρόγραμμα Στάσης

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΙ]
4η ΔΩΡΙΕΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:34)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:14
9
10
11
12
13
14 14:09
15
16 16:14