Πρόγραμμα Στάσης

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΙ]
7η ΔΩΡΙΕΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:39)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:19
9
10
11
12
13
14 14:14
15
16 16:19