Πρόγραμμα Στάσης

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΙ]
ΟΜΗΡΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:59)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:09 08:39
9
10
11
12
13
14 14:34
15
16 16:39