Πρόγραμμα Στάσης

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΙ]
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:27)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:07
9
10
11
12
13
14 14:02
15
16 16:07