Πρόγραμμα Στάσης

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΙ]
ΦΙΛΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:57)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:07 08:37
9
10
11
12
13
14 14:32
15
16 16:37