Πρόγραμμα Στάσης

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΙ]
ΑΛ.ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:18)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:28 07:58
8
9
10
11
12
13 13:53
14
15 15:58