Πρόγραμμα Στάσης

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΙ]
6η ΑΝΘΟΥΣΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:20)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:00
9
10
11
12
13 13:55
14
15
16 16:00