Πρόγραμμα Στάσης

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΙ]
7η ΑΝΘΟΥΣΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:21)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:01
9
10
11
12
13 13:56
14
15
16 16:01