Πρόγραμμα Στάσης

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΙ]
ΦΑΜΑΡ (Χρόνος από αφετηρία: 01:16)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:26 08:56
9
10
11
12
13
14 14:51
15
16 16:56