Πρόγραμμα Στάσης

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΙ]
9η ΑΝΘΟΥΣΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:23)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:03
9
10
11
12
13 13:58
14
15
16 16:03