Πρόγραμμα Στάσης

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΙ]
10η ΑΝΘΟΥΣΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:24)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:04
9
10
11
12
13 13:59
14
15
16 16:04