Πρόγραμμα Στάσης

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΙ]
ΑΛ.ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:13)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:23 08:53
9
10
11
12
13
14 14:48
15
16 16:53