Πρόγραμμα Στάσης

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΙ]
ΦΑΜΑΡ (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:27 07:57
8
9
10
11
12
13 13:52
14
15 15:57