Πρόγραμμα Στάσης

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΙ]
ΑΝΘΕΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 01:04)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:14 08:44
9
10
11
12
13
14 14:39
15
16 16:44