Πρόγραμμα Στάσης

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΙ]
ΓΡΑΒΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:09)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:19 08:49
9
10
11
12
13
14 14:44
15
16 16:49