Πρόγραμμα Στάσης

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΙ]
1η ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:15 07:45
8
9
10
11
12
13 13:40
14
15 15:45