Πρόγραμμα Στάσης

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΙ]
1η ΓΕΡΑΚΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:13)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:23 07:53
8
9
10
11
12
13 13:48
14
15 15:53