Πρόγραμμα Στάσης

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΙ]
ΘΕΟΛΟΓΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:08)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:18 07:48
8
9
10
11
12
13 13:43
14
15 15:48