Πρόγραμμα Στάσης

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΙ]
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:04)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:14 07:44
8
9
10
11
12
13 13:39
14
15 15:44