Πρόγραμμα Στάσης

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Τετάρτη - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΙ]
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:11)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:21 07:51
8
9
10
11
12
13 13:46
14
15 15:51