Πρόγραμμα Στάσης

305 ΑΡΤΕΜΙΣ [ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ] - ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:24)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:09 05:34 05:59 05:09 05:49 05:09 05:54
6 06:24 06:49 06:34 06:39
7 07:14 07:39 07:19 07:54 07:24
8 08:04 08:29 08:54 08:34 08:04 08:49
9 09:14 09:39 09:04 09:39 09:39
10 10:04 10:29 10:54 10:14 10:49 10:14 10:54
11 11:24 11:49 11:24 11:59 11:34
12 12:14 12:39 12:59 12:34 12:14 12:54
13 13:24 13:49 13:14 13:49 13:34
14 14:09 14:29 14:54 14:24 14:14 14:54
15 15:14 15:39 15:04 15:44 15:34
16 16:04 16:24 16:49 16:19 16:54 16:14 16:54
17 17:14 17:39 17:34 17:34
18 18:04 18:29 18:59 18:09 18:44 18:09 18:44
19 19:34 19:19 19:54 19:24
20 20:09 20:49 20:29 20:04 20:49
21 21:29 21:09 21:54 21:39
22 22:04 22:44 22:39 22:34
23 23:29 23:29 23:29