Πρόγραμμα Στάσης

306 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΗΜ.ΓΕΡΑΚΑ-ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
3η ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:10)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο Κυριακή
7 07:10 07:351 07:40
8 08:05 08:35 08:40
9 09:10 09:55 09:55
10 10:30 10:55
11 11:00 11:30 11:55
12 12:00 12:30 12:55
13 13:05 13:401 13:55
14 14:151 14:45 14:55
15 15:20 15:50 15:55
16 16:20 16:50 16:55
17 17:20 17:50 17:55
18 18:25 18:55
19 19:10 19:45
20 20:20 20:10
21 21:00 21:50 21:10
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ.