Πρόγραμμα Στάσης

306 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΗΜ.ΓΕΡΑΚΑ-ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:48)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο Κυριακή
7 07:48
8 08:131 08:43 08:18
9 09:13 09:48 09:18
10 10:33 10:33
11 11:08 11:38 11:33
12 12:08 12:38 12:33
13 13:08 13:43 13:33
14 14:181 14:531 14:33
15 15:23 15:58 15:33
16 16:28 16:58 16:33
17 17:28 17:58 17:33
18 18:28 18:33
19 19:03 19:48 19:33
20 20:23 20:58 20:48
21 21:38 21:48
22 22:28
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ.