Πρόγραμμα Στάσης

306 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΗΜ.ΓΕΡΑΚΑ-ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΜΙΑΟΥΛΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:14)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο Κυριακή
7 07:14 07:391 07:44
8 08:09 08:39 08:44
9 09:14 09:59 09:59
10 10:34 10:59
11 11:04 11:34 11:59
12 12:04 12:34 12:59
13 13:09 13:441 13:59
14 14:191 14:49 14:59
15 15:24 15:54 15:59
16 16:24 16:54 16:59
17 17:24 17:54 17:59
18 18:29 18:59
19 19:14 19:49
20 20:24 20:14
21 21:04 21:54 21:14
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ.