Πρόγραμμα Στάσης

306 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΗΜ.ΓΕΡΑΚΑ-ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΨΥΧΑΡΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:23)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο Κυριακή
7 07:23 07:481 07:53
8 08:18 08:48 08:53
9 09:23
10 10:08 10:43 10:08
11 11:13 11:43 11:08
12 12:13 12:43 12:08
13 13:18 13:531 13:08
14 14:281 14:58 14:08
15 15:33 15:08
16 16:03 16:33 16:08
17 17:03 17:33 17:08
18 18:03 18:38 18:08
19 19:23 19:58 19:08
20 20:33 20:23
21 21:13 21:23
22 22:03
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ.